Full Version น้ำยาเติมหม้อน้ำ???

cncautopart.com > Article

น้ำยาเติมหม้อน้ำ??? Date : 2014-07-23 14:37:27

คุณสมบัติ

1. ช่วยรักษาอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นไม่ให้ร้อนถึงจุดเดือด

2. ทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ป้องกันและยับยั้งการเกิดสนิม และการผุกร่อนจะชิ้นส่วนที่เ็ป็นโลหะ

4. ทำให้ยืดอายุการใช้งานของหม้อน้ำและชิ้นส่วนในระบบหล่อเย็น

ระยะการบำรุงรักษา ควรเปลี่ยนทุก ๆ 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร

ผลเสีย กรณีที่ไม่มีการบำรุงรักษาตามระยะทาง


1. ทำให้อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นร้อนจัดจนถึงจุดเดือด เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ

2. อายุการใชังานของหม้อน้ำ และชิ้นส่วนต่าง ๆ ในระบบหล่อเย็นสั้นลง เครื่องยนต์สึกหรอเร็วขึ้น


  หม้อน้ำรถยนต์ราคาถูก คลิก


ความคิดเห็น