ตัวแทนจำหน่ายแอโร่ลายเนอร์ โช๊คอัพKAYABA ทุกรุ่น ส่ง-ปลีก และชิ้นส่วน กระบะ-เก๋ง เก่า,ใหม่ แผงประตู ฝาหน้า หม้อน้ำ บังโคลน กันชน หน้ากระจัง พลาสติกบังฝุ่นล้อ ประตู กระจก ไฟหน้า ไฟท้าย กรุล้อ ราคาถูก

  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขั้นตอนและวิธีการการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ในขั้นตอนการตรวจสภาพ

 ขั้นตอนและวิธีการการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ในขั้นตอนการตรวจสภาพ

  อันดับแรกเลยคือ ต้องนำรถที่เปลี่ยนเครื่องแล้วไปด้วยครับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูในขั้นตอนการตรวจสภาพ

สำหรับเจ้าของรถที่ไม่ค่อยมีเวลา สามารถใช้บริการรับจ้าง ที่ทำเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงได้ค่าบริการเปลี่ยนเครื่อง โดยค่าใช้จ่ายประมาณ 2,200 บาท (ไม่ต้องนำรถไปตรวจสภาพ)
วิธีนี้จะใช้เวลา ประมาณ 2 อาทิตย์ ก็จะได้รับเอกสารเลย


หลักฐานที่ต้องใช้
1. สมุดทะเบียนรถ (ใบคู่มือจดทะเบียน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ
3. เงินค่าธรรมเนียม (170 บาท)
- ค่าแบบคำร้องเปลี่ยนเครื่อง 5 บาท
- ค่าคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบคู่มือจดท ะเบียน 50 บาท
- ค่าตรวจสภาพรถ 50 บาท
- ค่าภาษีเพิ่มกรณีความจุซีซีเพิ่ม

4. หลักฐานการซื้อขายเครื่องยนต์ (ควรจะเป็นต้นฉบับจริง ไม่ใช้ถ่ายเอกสาร) จากที่อู่ให้ผมมามีอยู่ 4 ใบดังนี้
- สำเนาบิลเงินสดและใบกำกับภาษี (บริษัท a ขายให้บริษัท b)
- หนังสือแจ้งจำหน่ายและการรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรั บและจำหน่ายเครื่องยนต์ (บริษัท a แจ้งการจำหน่ายเครื่องยนต์ต่อนายทะเบียนกทม.)
- บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี (BILL CASH/TAX INVOICE บริษัท b ขายให้ "นาย x")
- หนังสือ ขอแก้ไขชื่อ และที่อยู่ในบิลเงินสด, ใบกำกับภาษี (ขอแก้ไขชื่อจากขายเครื่องยนต์ให้แก่นาย x เป็นขายให้เรา)

บริษัท a คือ ผู้นำเข้าเครื่อง
บริษัท b คือ ร้านที่เราไปซื้อเครื่อง
นาย x คือ เจ้าของอู่วางเครื่อง


ขั้นตอน
1. ไปทำเรื่องแจ้งยกเลิกการใช้เครื่องยนต์เก่าก่อน
สถานที่ : อาคาร 2 สำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ ขึ้นไปชั้น 4 แผนก "ตัดบัญชีรถและเครื่องยนต์" ติดต่อ ช่อง 2 "งานบัญชีเครื่องยนต์"
เวลาที่ใช้ : 2 นาที

2. ไปติดต่อตรวจสภาพรถ
สถานที่ : อาคาร 4 ชั้นล่าง ขั้นตอนนี้รับบัตรคิวพร้อมเอกสารการตรวจสภาพ (ใช้เวลาประมาณ 1 นาที) เสร็จแล้วขับรถไปยังลานตรวจสภาพรถ รถเก๋งเข้าช่อง 1 รถกระบะ เข้าช่อง 2 (แต่เห็นมั่วๆ ปนกันอยู่เก๋งเข้าช่อง 2 ก็มี) ดับเครื่องรอได้เลย ตอนที่ไปมีต่อคิวอยู่ 5 คัน ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จะมีช่างมาเปิดกระโปรงเอาไฟฉายมาส่องๆ แล้วขูดเอาเลขตัวถังไป

เสร็จแล้วเอารถไปจอดเก็บที่เดิม แล้วมาติดต่อรอเรียกรับเอกสารผลการตรวจสภาพ ตรงเคาน์เตอร์ชั้นล่างที่เดิม

3. ชำระเงิน
สถานที่ : อาคาร 4 ชั้นที่ 2 ช่อง 35 กรอกแบบ "คำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบคู่มือจดทะเบ ียน" รอเรียกชำระเงิน ขั้นตอนนี้รอนานมาก ประมาณ 1 ชั่วโมง เพราะต้องรอค้นทะเบียนด้วย เสร็จแล้วจะได้สมุดสีฟ้าที่แก้ข้อมูลความจุเครื่องยน ต์ หมายเลขเครื่องยนต์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

- แนะนำให้จอดรถใกล้ๆ อาคาร 4 เพื่อที่จะได้สะดวกตอนที่ขับเข้าไปตรวจสภาพ มาตอนเช้าๆ จะมีที่จอดว่างด้านล่างได้ครับ ถ้ามาสายรถจะเยอะ (บางคันจอดซ้อนคันซะน่าเกลียดเลย) ก็ต้องขับขึ้นไปจอดบนอาคารจอดรถ

หมายเหตุ
- ขนส่งหยุดวันเสาร์อาทิตย์ครับ หมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องสำหรับขอข้อมูลเพิ่มเติ ม ติดต่อฝ่ายตรวจสภาพรถยนต์ 02-272-3621 (เบอร์อื่น สำรอง) 02-272-3613, 02-272-5441, 02-272-5448, 02-272-5495, 02-272-3630, 02-272-3631


คำแนะนำการดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับทะเบียนรถ ( พ.ร.บ. รถยนต์ )

กรณีเจ้าของรถมาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของรถ หากเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมลงนามรับรอง และประทับตราบริษัท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
2. หลักฐานการดำเนินการด้านอื่นๆ เช่น หลักฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ-สกุล,ที่อยู่,หลักฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยน เครื่อง,เปล ี่ยนสี เป็นต้น

กรณีเจ้าของไม่สามารถมาดำเนินการเองได้ จะต้องมอบอำนาจ โดยมีหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
3.หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถ ( โปรดอ่านคำเตือนด้านหลังหนังสือมอบอำนาจ )
4.สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
หมายเหตุ : ในการขอคัดหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ ( สมุดคู่มือ ) จะต้องนำบัตรประชาชน ( ตัวจริง ) ของเจ้าของรถมาด้วย
การดำเนินการแก้ไข ดัดแปลงสภาพรถ,เปลี่ยนเครื่อง,เปลี่ยนสี,ติดตั้งเชื้ อเพลิง และโอน จะต้องนำรถมาตรวจสภาพ หรือ นำรถไปตรวจที่ขนส่งจังหวัดอื่นๆ นั้น ( ไม่อนุญาตตรวจตาม ต.ร.อ. )
การดำเนินการเปลี่ยนเครื่องยนต์ ให้นำใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งจำหน่ายเครื่องยนต์ ไปแจ้งการตัดบัญชีเครื่องยนต์ที่ อาคาร 2 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบกก่อน ( จัตุจักร )คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ในการดำเนินการอื่นๆ ด้านทะเบียนรถ ( พ.ร.บ. รถยนต์ )
ในกรุงเทพฯ มีหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกที่รับผิดชอบการดำเนิน การด้านทะเบียนรถ 5 แห่ง คือ
1.กรมการขนส่งทางบก ( จัตุจักร )
2.สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1,2,3 และ 4
เมื่อดูในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ หรือที่เรียกกันว่า สมุดคู่มือ ได้มีการบันทึกที่อยู่ของเจ้าของรถอยู่ในเขตต่างๆ ของกรุงเทพฯ หรือบันทึกที่อยู่เป็นจังหวัดอื่นๆ แต่แจ้งขอใช้ที่อยู่ในเขตต่างๆ ของกรุงเทพฯ ( ดูในสมุดคู่มือหน้าบันทึกเจ้าหน้าที่ ) จะต้องไปดำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1-4 ดังนี้

สำนักงานมาตรฐานงานทะเบียน และภาษีรถ บางกะปิ บางเขน ป้อมปราบ ห้วยขวาง บางรัก
อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบก ( จัตุจักร ) บางซื่อ ปทุมวัน พญาไท ดุสิต ลาดพร้าว ดอนเมือง
-รถเก๋ง โทร. 02-272-5544 จัตุจักร ดินแดง สัมพันธวงศ์ ราชเทวี สายไหม
-รถปิคอัพ โทร. 02-272-5504 หลักสี่ วังทองหลาง
-รถจักรยานยนต์ โทร. 02-272-5488
-ตัดบัญชีเครื่องยนต์ ชั้น 4 โทร. 02-272-5486

สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 ตั้งอยู่ที่เขตบางขุนเทียน บางขุนเทียน คลองสาน ธนบุรี สาธร ทุ่งครุ ราษฎร์
โทร. 02-415-7337 บูรณะ ยานนาวา บางบอน จอมทอง บางคอแหลม

สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 2 ตั้งอยู่ที่เขตตลิ่งชัน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางพลัด บางแค หนอง
โทร. 02-882-1620-35 แขม ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา พระนคร ภาษีเจริญ
114,115 งานจักรยานยนต์
106,107 งานรถปิคอัพ
103,109 งานรถเก๋ง
102,104 งานรถขนส่ง
120 งานตรวจสภาพรถยนต์
123,116 งานประกอบการขนส่ง

สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 3 ตั้งอยู่ที่เขตพระโขนง บางจาก พระโขนง ประเวศ สวนหลวง คลองเตย
โทร. 02-332-9688 , 02-332-9694-7 วัฒนา บางนา

สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 4 ตั้งอยู่ที่เขตมีนบุรี มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง บึงกุ่ม สะพานสูง
โทร. 02-543-5500-2 คันนายาว คลองสามวา

หมายเหตุ : สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ปิดรับชำระเงิน เวลา 15:30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์

อ้างอิง เอกสารของกรมการขนส่งทางบก 2549 http://www.dlt.go.thคำแนะนำเกี่ยวกับการชำระภาษีรถ ( พ.ร.บ. รถยนต์ )
1. สามารถชำระภาษีรถยนต์ได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่ว ประเทศที่ใกล้บ้านท่าน
2. สามารถให้ผู้อื่นชำระแทนได้

เอกสารที่ต้องนำมา มีดังนี้
1. สมุดคู่มือ หรือสำเนาทะเบียนรถ
2. ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ พ.ร.บ. ( ใช้ส่วนหาง หรือสำเนาใบเสร็จ หรือเอกสารติดหน้ารถ )
3. ใบรับรองการตรวจสภาพรถจาก ต.ร.อ. ( สถานตรวจสภาพรถเอกชน ) กรณีรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี และรถยนต์ ( เก๋ง,ปิคอัพ) ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี
4. รถจักรยานยนต์สาธารณะ ทุกครั้งที่มาชำระภาษีจะต้องนำรถมาตรวจสภาพที่สำนักง านขนส่งที่รับชำระภาษี

ข้อควรรู้
1. รถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ ได้แก่ รถเก๋ง รถปิคอัพ รถจักรยานยนต์ รถตู้ เป็นต้น จะสังเกตุได้ว่ารถประเภทนี้หมายเลขทะเบียนจะมีตัวอัก ษรนำหน้า และตามด้วยหมายเลข
2. รถตาม พ.ร.บ. ขนส่ง ได้แก่ รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถโดยสารประจำทาง เป็นต้น จะสังเกตุได้ว่ารถประเภทนี้หมายเลขทะเบียนจะมี ตัวเลขนำหน้า และตามด้วยตัวเลข

 เครดิต http://www.hondaloverclub.com/forums/showthread.php?t=2587


ร้านโชคนำชัยอะไหล่ยนต์ จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ ราคาถูก 

-ไฟหน้า ไฟท้าย ทับทิมไฟท้าย  โทรมาสอบถามได้ ราคาถูก100% 
-ขายส่งหม้อน้ำทั่วประเทศ สินค้านำเข้าจากโรงงานโดยตรง
-อะไหล่รถญี่ปุ่นทุกชนิด  แผงประตู กระจก ฝาหน้า กันชน หน้ากระจัง ประตู กระจก ไฟหน้า ไฟท้าย  ฝากระโปรง รังผึ้งแอร์ กรอบป้ายทะเบียน บังลม บังฝุ่นล้อ บังโคลน ฝาท้าย มือเปิดประตู ผ้าเบรค แบตเตอรี่ ทุกอย่างราคาถูก

โทรมาสอบถามก่อนได้ครับ 02-420-8894-5 จันทร์-เสาร์ 8.00-18.00น. :)

www.cncautopart.com

Tags : ร้านโชคนำชัยอะไหล่ยนต์ อะไหล่บอดี้ อะไหล่ราคาถูก ความรู้รถยนต์

view